Jak logować się do e-dziennika?

Witamy wszystkich serdecznie po wakacjach.

Materiał opracowany zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte w roku szkolnym 2020/2021 na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach 27,28,31.08.2020r. w godzinach od 10:00 do 11:00 w naszym