Language: polski
zadzwoń do nas: +48 65 545 39 68
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 41.jpg
  • IMG_0310.JPG

Przedszkole bez nałogów

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego realizowanego w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.


Zadanie: „Przedszkole bez nałogów"
Artykuł do stronki internetowej naszego przedszkola.
„Przedszkole bez nałogów"
W naszym przedszkolu od lutego do maja 2018 r. realizowane były zadania w ramach programu profilaktycznego „Przedszkole bez nałogów" przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Wsparcia w Rawiczu. Program oparty był na założeniu, że oprócz wiedzy o szkodliwości używek niezbędna jest także umiejętność mówienia NIE w sytuacjach, gdy ktoś namawia do zażycia substancji uzależniających. Zajęcia wspierały osobowość dziecka, budowały pozytywny obraz samego siebie, preferowały zdrowy styl życia oraz kształtowały umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Zadania realizowane w przedszkolu to:
1. Konkurs plastyczny skierowany do Rodzin dzieci na wykonanie plakatu z hasłem antynikotynowym, prozdrowotnym – wręczenie nagród nastąpiło w marcu.
2. Wernisaż „Jestem Eko – działam Eko" dla dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola.
3. Happening ulicami miasta z hasłami promującymi zdrowy styl życia bez nałogów, rozdawanie haseł przechodniom w marcu.
4. Przedstawienie pt. „Papieros przed sądem" w wykonaniu dzieci z grupy „Puchatki" dla społeczności przedszkolnej w kwietniu oraz dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu w maju.
5. Artykuł w przedszkolnej „Kubusiowej Gazetce" na temat uzależnień w kwietniu.
6. Pogadanka z pielęgniarką o tematyce profilaktyki uzależnień w sposób przyjazny dziecku na podstawie bajki terapeutycznej A. Grzelak pt. „Cukierki".
7. Happening z transparentami i rekwizytami o tematyce antynikotynowej z okazji Światowego Dnia bez Papierosa w maju.
Działania pokazały, co jest zdrowe, pożyteczne, co daje naturalną radość, przyjemność, poczucie zadowolenia z życia. Uświadomiły dzieciom niebezpieczeństwa związane z sięganiem po używki, dostarczyły podstawowych wiadomości o ich zgubnym wpływie. Dzieci poznały, jakie zachowania są pożądane w sytuacji zagrożenia, gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach trudnych.


Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 6 w Rawiczu
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
63-900 Rawiczu
ul. Mikołajewicza 23
tel. +48 65 545 39 68
email: przedszkole6@rawicz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. PRZEDSZKOLE NR 6 w Rawiczu 2015.